Regulamin sklepu internetowego


Postanowienia ogólne


Sklep internetowy olala.pl obsługiwany przez firmę Platorma Olala.pl Sp. z o.o., al. Witosa 31 lok. 22, 00-710 Warszawa, NIP 118-00-15-586, zwaną dalej olala.pl.

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".
 
Sklep Internetowy olala.pl realizuje zamówienia jedynie na terenie RP.


Warunki dokonywania zakupów


Olala.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.olala.pl lub z przekierowania adresu  http://www.olala.com.pl


Oferta i realizacja zakupów

 

Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu olala.pl.
 
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Ceny towarów podawane  w sklepie olala.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 
Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych oraz pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są oryginalnie zapakowane. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura VAT). Do każdego zakupu dołączamy podbitą polskojęzyczną kartę gwarancyjną.


Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji, warunków gwarancji i serwisu


USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU

Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy za pomocą firmy kurierskiej będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności kuriera "protokołu reklamacyjnego" oraz kontaktu z nami mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki. Odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier. W przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz czytelnymi podpisami Kupującego i kuriera.
Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transpoortu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania towaru (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem). Zwracany towar musi posiadać pełną dokumentację, dowód zakupu, niezniszczone, oryginalne opakowanie, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania i musi być nam dostarczony do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od dnia zwrotu towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszty transportu pokrywa Kupujący. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: info@olala.pl

SERWIS I GWARANCJA

Produkty sprzedawane przez olala.com.pl są fabrycznie nowe i posiadają Polską gwarancję producenta realizowaną w autoryzowanych punktach serwisowych sieci ARCONET. Nie sprzedajemy towarów pochodzących z prywatnego importu, bez polskojęzycznych gwarancji, bez oryginalnych wtyczek a co za tym idzie bez pełnej, bezproblemowej autoryzowanej obsługi serwisowej producentów.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Dokładne adresy serwisów znajdują się w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, na stronach internetowych producentów lub na www.arconet.com.pl. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu i producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, do którego należy kierować wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji jest wystawca dokumentu gwarancyjnego - gwarant (producent lub autoryzowany dystrybutor).
W uzgodnionych z nami przypadkach (konieczny wcześniejszy kontakt z olala.pl) można reklamowany przedmiot odesłać do nas i my go oddamy do autoryzowanego punktu serwisowego. W tym przypadku koszty wysyłek pokrywa Kupujący, a termin realizacji reklamacji wydłuża się o czas przesyłek (kupujący-sprzedawca ) i transportów (sprzedawca-serwis ).

 

Zamówienia i płatności:

 

Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 
Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia e-mailem przez olala.pl przekazania zamówienia do realizacji.

Kupujący może anulować zamówienie do chwili potwierdzenia przez nas wysyłki towaru. Po tym fakcie anulowanie nie jest możliwe!
 
W ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. 
 
Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:


- przelew na konto,
- szybki przelew online / płatność kartą poprzez stronę partnera – www.platnosci.pl,
- lub za pobraniem.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do: 


- anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail  w ciągu 5 dni od daty zakupu, 


- odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych, logistycznych lub innych, 


- odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru, 


- w razie wyboru formy płatności jako wpłaty na konto, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
Dostawa i odbiór towarów:

 

Dostawa w zależności od wyboru Kupującego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL  lub można odebrać przedmiot osobiście w naszej wzorcowni z ekspozycją produktów przy Al. Witosa 31 lok.22 w Warszawie.
 
Informacje dotyczące odbioru osobistego.
Zamówiony na olala.pl towar można odebrać osobiście w dni robocze w godz 8.00 - 16.00  w naszej wzorcowni: 
00-710 Warszawa
al. Witosa 31 lok 22
Warunkiem odbioru towaru jest wcześniejszy kontakt celem umówienia się.  Forma płatności gotówka lub zaksięgowany wcześniej na naszym koncie przelew. W przypadku płatności gotówką proszę koniecznie przygotować wyliczoną kwotę do zapłaty.

 
Postanowienia końcowe:


Olala.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.


Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@olala.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane olala.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayU.

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 
Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego olala.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 
Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep olala.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o, jego danych osobowych  w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 
Złożenie zamówienia lub rejestracja konta Klienta w sklepie nie skutkuje zasypywaniem Państwa skrzynek pocztowych czy SMS-owych materiałami reklamowymi (newsletter). Olala.pl nie stosuje takich praktyk.
 
Złożenie zamówienia lub rejestracja konta Klienta w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją powyższego regulaminu.
 
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.
 
Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Platformy olala.pl.
 
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Корзина  

Нет товаров

Доставка 0,00 zł
Всего 0,00 zł

Корзина Оформить

Новинки

В данный момент нет новинок

Скидки

На данный момент специальных предложений нет

sprzedaź hurtowa